ค้นหาข่าว :
ข่าวประชาสัมพันธ์  

กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญร่วมงาน ๑๑๗ ปี พระบารมีปกฟ้า ปวงประชาร่มเย็น
กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญร่วมงาน ๑๑๗ ปี พระบารมีปกฟ้า ปวงประชาร่มเย็น เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มีนาคม ๒๔๔๒ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบการบังคับคดีให้สอดคล้องกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน
สำนักงานกิจการยุติธรรมกำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบการบังคับคดีให้สอดคล้องกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เปิดการสัม

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง” (ณ จังหวัดเชียงใหม่)
คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการค้าที่เป็นธรรมและการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กำหนดจัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการนประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง” ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552 เวลา 08.00 - 14.30 น.
 
   
Untitled Document
Developted by Infinity idea
Copyright © 2009-2015 Siam Legal and Taxation Co.,Ltd.
1/825 หมู่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
1/825 Moo 17 Soi Phaholyothin 60 Phaholyothin Road, Kukod, Lumlukka, Pathumthani 12130
Tel. 0-2993-8738-9 Fax. 0-2993-8737