การสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบการบังคับคดีให้สอดคล้องกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน    วันที่ : 16/03/2009  

 

สำนักงานกิจการยุติธรรมกำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาระบบการบังคับคดีให้สอดคล้องกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552 เวลา 08.30-14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เปิดการสัมมนาโดยนายชาตรี โชไชย  ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม และได้เรียนเชิญ นายประจักษ์ พุทธิสมบัติ  นายนิวัติ แก้วล้วน อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ สภาทนายความ  ผู้แทนกรมบังคับคดี เป็นวิทยากร และดำเนินรายการ โดย นายวรรณชัย บุญบำรุง  กรรมการร่างกฎหมายประจำ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้เรียนเชิญ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 100 คน

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างมาตรการใหม่ๆในระบบการบังคับคดี พร้อมทั้งหาข้อสรุปเกี่ยวกับความจำเป็นและประเด็นที่สมควรต่อการปรับปรุงแก้ไขระบบการบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสอดคล้องกับสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน
5 อันดับข่าวยอดนิยมในหมวด :
 
   
Untitled Document
Developted by Infinity idea
Copyright © 2009-2015 Siam Legal and Taxation Co.,Ltd.
1/825 หมู่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
1/825 Moo 17 Soi Phaholyothin 60 Phaholyothin Road, Kukod, Lumlukka, Pathumthani 12130
Tel. 0-2993-8738-9 Fax. 0-2993-8737