สยามลีเกิล แอนด์ แทคเซชั่น (SIAMLEGAL AND TAXATION CO., LTD.) ถือกำเนิดจากความตั้งใจและมุ่งมั่นในการให้บริการงานในด้านที่เกี่ยวกับกฎหมาย การภาษี และงานบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุม และรองรับการขยายตัวของความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้วยผลงานที่ผ่านมาจากการทำงานด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และตอบสนองผู้ใช้บริการด้วยความพึงพอใจสูงสุด โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ทั้งในงานด้านคดีความ กฎหมาย ภาษี บัญชี การจัดการด้านที่ดิน การบริหารธุรกิจ การจัดการทรัพย์สิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบรรยายและฝึกอบรม ที่ปรึกษา และงานปฏิบัติการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 

ก่อนที่จะมาเป็น สยามลีเกิล แอนด์ แทคเซชั่น เดิมเราคือ สำนักกฎหมายปัญจธรรม โดยการก่อกำเนิดของสำนักกฎหมายปัญจธรรมเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยทีมงานที่มีความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ทำให้เรามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้ใช้บริการและบุคคลทั่วไป และด้วยผลงานและความน่าเชื่อถือของทีมงานของเรา ทำให้เราได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับหน่วยงาน และองค์กรที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นผลให้เรามีทีมงานที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สยามลีเกิล แอนด์ แทคเซชั่น จึงเกิดขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ใช้บริการให้ได้ครอบคลุมถึงปัญหาในทุก ๆ ด้าน  โดยเราได้เล็งเห็นถึงเหตุผลอันสำคัญที่เราได้รับการไว้วางใจจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งผู้ใช้บริการ ทำให้เราตั้งปณิธานที่แน่วแน่ว่าจะให้บริการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์ที่สูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการให้ได้ครอบคลุมถึงปัญหาในทุก ๆ ด้านและความต้องการของผู้ใช้บริการ

 
เราได้มีการขยายงานไปสู่ส่วนภูมิภาคที่มีศักยภาพสูง โดยได้เปิดสำนักงานขึ้นในจังหวัดภูเก็ตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านงานด้านเกี่ยวกับคดีความ การฟ้องร้อง งานเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ บัญชี ภาษี อสังหาริมทรัพย์ และงานโครงการต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง
 

 

 

 

บริษัท สยามลีเกิล แอนด์ แทคเซชั่น จำกัด
1/825 หมู่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์  :  0-2993-8738-9   (10 Lines)    
โทรสาร    :  0-2993-8737   
Website: www.siamlegal.co.th
Email: slt@siamlegal.co.th

 


 
 
Untitled Document
Developted by Infinity idea
Copyright © 2009-2015 Siam Legal and Taxation Co.,Ltd.
1/825 หมู่ 17 ซอยพหลโยธิน 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
1/825 Moo 17 Soi Phaholyothin 60 Phaholyothin Road, Kukod, Lumlukka, Pathumthani 12130
Tel. 0-2993-8738-9 Fax. 0-2993-8737